Complexe aquatique Saint Paul 2003

Contenu de la page : Complexe aquatique Saint Paul 2003

Horaires d’ouverture de l’Espace Saint-Paul 2003

 • Mardi : 11h45-14h - 18h-22h
 • Mercredi : 11h45- 19h
 • Jeudi : 11h45-19h
 • Vendredi : 11h45-18h
 • Samedi : 10h30-18h
 • Dimanche : 10h-18h

Horaires vacances Zone A

 • Mardi : 10h-22h
 • Mercredi : 10h-19h
 • Jeudi : 10h-20h
 • Vendredi : 10h-19h
 • Samedi : 10h-18h
 • Dimanche : 10h-18h